Author : Tạp chí bán lẻ

http://tapchibanle.org - 23 Posts - 0 Bình luận
Bán lẻ Bất động sản bán lẻ Siêu thị & cửa hàng tiện lợi Thương hiệu bán lẻ Việt Nam

Nhiều doanh nghiệp hàng đầu Philippines tìm kiếm cơ hội trong lĩnh vực bán lẻ, công nghiệp… tại Việt Nam

Tạp chí bán lẻ
Chia sẻ tại Hội thảo giao thương doanh nghiệp Việt Nam – Philippines vừa được tổ chức, ông Ceferino S.Rodolfo, Thứ trưởng Công thương Philippines